Ubiór dla pracownika - omówienie orzecznictwa - OpenLEX

Ziółkowski Paweł, Ubiór dla pracownika - omówienie orzecznictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor:

Ubiór dla pracownika - omówienie orzecznictwa

Każda praca wymaga stosowania określonego stroju. Niekiedy używanie określonego stroju jest wymagane prawem, innym razem obowiązek ubrania się w dany sposób wynika z regulacji wewnętrznych lub z ogólnie przyjętego zwyczaju. W każdym przypadku podstawowym zagadnieniem jest podatkowo-ubezpieczeniowe rozliczenie takiego świadczenia. Komentarz ten stanowi prezentację sprzecznych linii orzeczniczych dotyczących podatkowego aspektu zapewnienia pracownikom odpowiedniego ubioru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX