Kołodziej Tadeusz, Ubieganie się o udzielenie ochrony międzynarodowej – aspekty praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Ubieganie się o udzielenie ochrony międzynarodowej – aspekty praktyczne

W poniższym opracowaniu opisano wybrane aspekty postępowania o udzieleniu cudzoziemcy ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczpospolitej Polski. W pierwszej kolejności zostaną przedstawione zasady ubiegania się o status uchodźcy oraz ochronę uzupełniającą. W drugiej części tekstu autor skoncentruje się na zagadnieniach praktycznych związanych z samą procedurą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX