Kostrzewa Piotr, Ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor:

Ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorców

Jakkolwiek najpowszechniej stosowaną formą zatrudnienia pozostaje stosunek pracy, wiele osób wykonuje pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia (np. kontrakt menedżerski). Niejednokrotnie z uwagi na charakter wykonywanej pracy zleceniobiorcy narażeni są na ryzyko wystąpienia wypadku, którego skutkiem może być ich czasowa, a nawet trwała niezdolność do pracy. W takim przypadku szczególnego znaczenia nabiera dla zleceniobiorcy to, czy jest on objęty ubezpieczeniem wypadkowym i czy w związku z tym ma prawo do świadczeń objętych tym ubezpieczeniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX