Ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłek macierzyński i podejmujących pracę zarobkową - OpenLEX

Dzienisiuk Dorota, Ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłek macierzyński i podejmujących pracę zarobkową

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłek macierzyński i podejmujących pracę zarobkową

Praca w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego wiąże się przede wszystkim z pytaniem, czy jest dopuszczalna. Sytuacja pracowników i osób wykonujących pracę nakładczą różni się od sytuacji innych ubezpieczonych, którym przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Kolejną kwestią są ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osoby pobierającej zasiłek macierzyński i podejmującej lub kontynuującej pracę. Wiąże się ona z problemem, czy praca powoduje utratę zasiłku macierzyńskiego, jak również dalszych uprawnień w zakresie ubezpieczeń społecznych przysługujących osobom pobierającym ten zasiłek (prawo do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z budżetu państwa). Przy kontynuacji lub podjęciu dodatkowej działalności może wystąpić również obowiązek opłacania z tego tytułu składek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX