Ubezpieczenie robót budowlanych - zagadnienia ogólne - OpenLEX

Dorska Dorota, Ubezpieczenie robót budowlanych - zagadnienia ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Ubezpieczenie robót budowlanych - zagadnienia ogólne

Realizacja robót budowlanych wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, mogących powodować zniszczenie mienia lub szkody wyrządzone osobom przebywającym na placu budowy. Ponadto wartość wykonywanych robót budowlanych wielokrotnie przekracza majątek wykonawcy, co powoduje, że wyegzekwowanie od niego należności w razie katastrofy budowlanej lub wadliwego wykonania robót jest utrudnione. W świetle powyższego wskazane jest, aby strony zamierzające zawrzeć umowę o roboty budowlane uwzględniły możliwość ubezpieczenia prowadzonych prac, które zapewni finansową rekompensatę ewentualnie powstałych szkód.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX