Brzezińska Alicja, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole - zakres ubezpieczenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole - zakres ubezpieczenia

Komentarz dotyczy zasadom zawierania konkretnych umów od następstw nieszczęśliwych wypadków oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Dokonanie właściwego wyboru proponowanej polisy jest utrudnione z uwagi na pozorne podobieństwo większości umów. Dyrektor szkoły, który musi podjąć decyzję musi znać nie tylko podstawowe reguły (z reguły identyczne w większości towarzystw ubezpieczeniowych) związane z ubezpieczeniem ale także powinien umieć ocenić zakres ubezpieczenia oraz wysokość sum związanych z wypłatą odszkodowań, a także musi on znać przypadki, w których ubezpieczyciel będzie miał prawo uchylenia się od obowiązku wypłaty odszkodowania. Publikacja ma ułatwić zrozumienie tych kwestii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX