Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole - procedury szkolne

Publikowany komentarz omawia zagadnienia związane z ubezpieczeniem placówek od odpowiedzialności cywilne za wypadki w szkole, w tym zasady ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące tzw. trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonej osoby. Autorka przedstawia i omawia wzór procedury ubezpieczania uczniów, jaka powinna dysponować każda placówka oświatowa, procedurę zgłaszania wypadków, czynności polegające na dokumentowaniu wypadków, a także możliwość zawierania polis towarzyszącym polisie NNW.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?