Kozłowska Małgorzata, Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących przy prowadzeniu działalności oraz ze zleceniobiorcami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących przy prowadzeniu działalności oraz ze zleceniobiorcami

Zatrudnianie osób najbliższych przy prowadzeniu pozarolniczej działalności czy też przy wykonywaniu umowy zlecenia, przy spełnieniu pewnych warunków, rodzi określone skutki w zakresie ubezpieczeń. Osoby te z reguły są traktowane jako osoby współpracujące. Co do zasady współpraca przy prowadzeniu działalności oraz przy wykonywaniu zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Objęcie osób współpracujących ubezpieczeniami odbywa się na takich samych zasadach, jakie mają zastosowanie wobec osób prowadzących pozarolniczą działalność lub zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX