Ubezpieczenia majątkowe w księgach rachunkowych - OpenLEX

Mikulska Dorota, Ubezpieczenia majątkowe w księgach rachunkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ubezpieczenia majątkowe w księgach rachunkowych

Komentarz stanowi omówienie istoty i głównych rodzajów ubezpieczeń majątkowych. W kolejnych jego częściach szczegółowo przedstawione zostały: ewidencja rozrachunków z ubezpieczycielem, zasady rachunkowości obowiązujące podczas ewidencji składki ubezpieczeniowej oraz sposób ujęcia kosztu ubezpieczenia majątkowego w księgach rachunkowych, gdy podlega on rozliczeniu w czasie i w sytuacji, gdy jednostka stosuje jednorazowy odpis w koszty. Zwrócono także uwagę na warunki, jakie musi spełnić ubezpieczenie majątkowe, aby koszt składki ubezpieczeniowej mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów. W ostatniej części komentarza scharakteryzowano zasady ewidencji szkód powstałych w ubezpieczonym majątku oraz ujęcie w księgach rachunkowych przyznanych odszkodowań. Materiał ten będzie zatem szczególnie przydatny zwłaszcza dla tych jednostek, które zawierają umowy ubezpieczenia majątkowego, a na mocy ustawy o rachunkowości zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?