Kozłowska Małgorzata, Ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty

Posiadanie prawa do emerytury lub renty może w niektórych sytuacjach mieć wpływ na obowiązek ubezpieczeń społecznych. Stosunek pracy i umowa zlecenia stanowią tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń bez względu na to, czy ubezpieczony ma ustalone prawo do emerytury lub renty. Uprawnienia emerytalno–rentowe mają natomiast wpływ na obowiązek ubezpieczeń w przypadku, gdy osoba posiadająca prawo do tych świadczeń rozpocznie np. prowadzenie pozarolniczej działalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX