Habryn-Chojnacka Ewa, Tytuł wykonawczy i wszczęcie egzekucji administracyjnej po nowelizacji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Tytuł wykonawczy i wszczęcie egzekucji administracyjnej po nowelizacji

Komentarz prezentuje zmiany w regulacji ustawowej tytułu wykonawczego i dalszego tytułu wykonawczego oraz nowy rodzaj tytułu wykonawczego – kolejny tytuł wykonawczy. Komentarz opisuje zmiany w zakresie wszczęcia egzekucji administracyjnej z uwzględnieniem rozróżnienia pomiędzy wszczęciem egzekucji a wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Autorka komentarza przedstawia zmiany w definicjach legalnych oraz omawia sposób i formę składania wniosków egzekucyjnych według nowych zasad.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX