Rudol Kamil, Tymczasowy profil zaufany z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Tymczasowy profil zaufany z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego

Tymczasowy profil zaufany był profilem zaufanym o charakterze krótkoterminowym oraz o ograniczonej funkcjonalności. Stanowił środek identyfikacji elektronicznej. Na skutek nowelizacji przepisów potwierdzony tymczasowy profil zaufany stał się profilem zaufanym o okresie ważności „zwykłego” profilu zaufanego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX