Tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego - co praktyce oznacza postanowienie TSUE z... - OpenLEX

Masilunas Kinga, Tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego - co praktyce oznacza postanowienie TSUE z 8.04.2020 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego - co praktyce oznacza postanowienie TSUE z 8.04.2020 r.

Komentarz opisuje konsekwencje wydania postanowienia Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości, na wniosek Komisji Europejskiej, w dniu 8 kwietnia 2020 r., w którym zdecydowano o zawieszeniu funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (sprawa C-791/19 R), a także przesłanki jakie winny być spełnione by Trybunał zastosował wobec Państwa Członkowskiego środki tymczasowe. Ponadto, komentarz nawiązuje do sytuacji politycznej w kraju po wydaniu ww. postanowienia, w tym zarządzeń Sądu Najwyższego podjętych, celem jego wykonania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX