Tymczasowe zagospodarowanie terenów w planie miejscowym - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Tymczasowe zagospodarowanie terenów w planie miejscowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Tymczasowe zagospodarowanie terenów w planie miejscowym

Celem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu jest ustalenie zasad kształtowania polityki przestrzennej na danym obszarze. Nie oznacza to jednak niejako automatycznie, że właściciele nieruchomości położonych na terenie objętym ustaleniami uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostają pozbawieni możliwości korzystania z nich w sposób dotychczasowy. W komentarzu omówiono sposoby określania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tymczasowego zagospodarowania terenów, a także określono sytuację inwestorów chcących korzystać z nieruchomości w sposób dotychczasowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX