Wasilewski Filip, Tymczasowe obiekty budowlane, domki holenderskie, wiaty, altany, przyczepy kempingowe, garaże - w procedurze budowlanej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Tymczasowe obiekty budowlane, domki holenderskie, wiaty, altany, przyczepy kempingowe, garaże - w procedurze budowlanej

Prawo budowlane jest gałęzią prawa administracyjnego, która normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Ustalenie zatem, że w konkretniej sprawie jej przedmiotem nie jest obiekt budowlany, może oznaczać, że brak będzie podstaw do zastosowania regulacji ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. Niezależnie od powyższego należy wskazać, że prawidłowe dokonywanie klasyfikacji obiektów budowlanych jest warunkiem właściwego zastosowania instytucji uprawniających do rozpoczęcia wykonywania robót, przystąpienia do użytkowania obiektów czy też legalizacji samowoli budowlanych. Stąd też przedmiotowe opracowanie ma pomóc nie tylko w zrozumieniu prawnego znaczenia tego pojęcia, ale także w dokonywaniu samodzielnych ustaleń w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX