Tworzenie, wyposażenie i utrzymanie gabinetów szkolnych – nowe zadania organu prowadzącego - OpenLEX

Paszkowska Małgorzata, Tworzenie, wyposażenie i utrzymanie gabinetów szkolnych – nowe zadania organu prowadzącego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Tworzenie, wyposażenie i utrzymanie gabinetów szkolnych – nowe zadania organu prowadzącego

Od 12 września 2019 r. obowiązuje bardzo ważna szczególnie dla organów prowadzących szkoły ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, zgodnie z którą opieka nad uczniami realizowana będzie w szkole i obejmować będzie profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. Ustawa nakłada na organy prowadzące szkołę obowiązek zapewnienia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetu dentystycznego. Komentarz przedstawia powyższe nowe obowiązki organu prowadzącego szkołę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX