Ziółkowski Paweł, Tworzenie, nietworzenie ZFŚS a świadczenie urlopowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Tworzenie, nietworzenie ZFŚS a świadczenie urlopowe

W chwili obecnej pracodawcy spoza sektora publicznego mimo formalnego obowiązku utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), mogą się bardzo łatwo z niego zwolnić. W komentarzu omówiono konsekwencje prawne decyzji o nieutworzeniu ZFŚS i jej wpływ na wypłatę świadczeń urlopowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX