Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Tworzenie i likwidacja Centrów Usług Wspólnych – uwarunkowania prawne, organizacyjne i prawnofinansowe

Centrum Usług Wspólnych jako jednostka obsługująca realizację zadań oświatowych na szczeblu gminnym, powiatowym lub wojewódzkim może zapewnić wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną wszystkim jednostkom systemu oświaty na swoim terenie. Nie są to jednak jedyne jednostki, które mogą zostać objęte wspólną obsługą. Niniejsze opracowanie odpowiada na pytanie: kto może tworzyć jednostki obsługujące oraz w jakiej formie, czy uchwała stanowi akt prawa miejscowego, terminy tworzenia i likwidacji CUW, sposób finansowania oraz status prawny dyrektora jednostki obsługującej jako kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?