Tryb uzyskania zasiłku chorobowego przez pracownika oddelegowanego do państwa członkowskiego Unii Europejskiej - OpenLEX

Szybkie Andrzej, Tryb uzyskania zasiłku chorobowego przez pracownika oddelegowanego do państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Tryb uzyskania zasiłku chorobowego przez pracownika oddelegowanego do państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Komentarz został poświęcony możliwościom uzyskania zasiłku chorobowego przez osoby oddelegowane do państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Osoby wykonujące pracę za granicą na terytorium UE znajdują się w szczególnej sytuacji prawnej. Wspólnotowe regulacje z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wskazują bowiem, systemowi prawnemu którego państwa członkowskiego osoby te podlegają w zakresie praw i obowiązków dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX