Tryb powoływania rzeczoznawców i szacowania strat zwierząt w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - zagadnienia ogólne - OpenLEX

Ćwiek Witold, Tryb powoływania rzeczoznawców i szacowania strat zwierząt w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - zagadnienia ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 kwietnia 2015 r.
Autor:

Tryb powoływania rzeczoznawców i szacowania strat zwierząt w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - zagadnienia ogólne

Komentarz opisuje tryb powoływania rzeczoznawców i reguły szacowania strat zwierząt w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. W artykule omówiono postępowanie organów w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt oraz zasady ustalania odszkodowań płaconych ze środków budżetu państwa za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej lub za zwierzęta padłe w wyniku poddania ich procedurom medycznym i innym zabiegom nakazanym w ramach zwalczania chorób zakaźnych. Przedstawiono także zasady powoływania oraz kwalifikacje rzeczoznawców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX