Tryb podstawowy w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych - OpenLEX

Kozłowski Bartosz , Szymańczyk-Nawrocka Maria, Tempińska Karolina, Tryb podstawowy w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Tryb podstawowy w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Komentarz dotyczy trybu podstawowego wprowadzonego do systemu zamówień publicznych ustawą z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej jako p.z.p., która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. Tryb ten jest całkowicie nowym instrumentem, który nie był przewidziany w przepisach wcześniej obowiązującej ustawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX