Tryb i zasady przeprowadzania badań lekarskich - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Tryb i zasady przeprowadzania badań lekarskich

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Tryb i zasady przeprowadzania badań lekarskich

Zapewnienie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wolno mu bowiem dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy. Dlatego też, zanim osoba taka przystąpi do pracy, musi najpierw poddać się badaniom lekarskim i dostarczyć pracodawcy orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku określonym w skierowaniu otrzymanym od pracodawcy. W niniejszym opracowaniu postaram się przybliżyć obowiązki, jakie ciążą na pracodawcy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?