Sosnowski Paweł, Transport odpadów w systemie SENT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Transport odpadów w systemie SENT

Od 22.02.2022 r. katalog towarów, których przemieszczanie objęte jest systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT), został rozszerzony o przywożone do Polski odpady. Oznacza to, że przedsiębiorcy uczestniczący w obrocie lub przewozie odpadów transportem drogowym oraz kolejowym w ramach ich transgranicznego przemieszczania są zobowiązani m.in. do zgłoszenia przewożonych odpadów w systemie SENT. System SENT został utworzony w celu uszczelnienia systemu podatkowego, aby zapobiegać wyłudzeniom VAT. W przypadku przewozu odpadów system ma zapewnić monitoring ich przewozu, pozwalając tym samym na uszczelnienie rynku gospodarowania odpadami, a zarazem pozwolić na przeciwdziałanie uszczupleniom podatkowym związanym z obrotem odpadami.

Niniejszy komentarz adresowany jest zarówno do przedsiębiorców odbierających w Polsce odpady przywożone w ramach ich transgranicznego przemieszczania, jak i do przewoźników tych odpadów. Publikacja przedstawia zakres towarów objętych systemem SENT oraz obowiązki przedsiębiorców wynikające z konieczności zgłaszania odpadów w systemie SENT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX