Szybkie Andrzej, Transfer świadczeń emerytalnych do miejsca zamieszkania za granicą

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Transfer świadczeń emerytalnych do miejsca zamieszkania za granicą

Wypłata emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi realizację nabytych uprawnień emerytalnych. W obowiązującym stanie prawnym emerytura podlega wypłacie osobie uprawnionej bez względu na to, w którym państwie osoba ta mieszka. Prawo do emerytury nie podlega też zawieszeniu w związku z wyjazdem emeryta za granicę. Komentarz opisuje tryb przekazywania emerytur do państwa zamieszkania emeryta (transfer świadczeń). Prawo do transferu emerytury z ZUS za granicę nie zostało uregulowane w polskim ustawodawstwie krajowym. Podstawę transferu za granicę emerytury przysługującej z ZUS stanowi natomiast zawsze akt prawny o charakterze międzynarodowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX