Rubnikowicz-Kopyść Katarzyna, Testy combo w POZ - zamawianie, stosowanie i rozliczanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Testy combo w POZ - zamawianie, stosowanie i rozliczanie

W dniu 9.01.2023 r. zarządzeniem nr 3/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna wprowadzona została możliwość wykonywania szybkich testów antygenowych w kierunku grypy/COVID-19/RSV (testy te są obecnie świadczeniem gwarantowanym w POZ).

Powyższa zmiana jest odpowiedzią na nasilenie infekcji wywołanych przez wirusy grypy, wirusa RSV oraz COVID-19. Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej mogą zatem wykonywać refundowane przez NFZ testy combo. To testy typu „3 w 1”, które różnicują zakażenie: wirusem grypy (typu A lub B), Sars CoV-2 lub wirusem RSV. Zastosowanie testów ułatwi postawienie właściwej diagnozy i rozpoczęcie optymalnego leczenia. Objawy wszystkich trzech infekcji są podobne, często wręcz takie same. Wynik testu „3 w 1” jest możliwy do odczytu już po 15 minutach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX