Robaczyński Wojciech, Testament sporządzony przez pacjenta podczas pobytu w szpitalu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Testament sporządzony przez pacjenta podczas pobytu w szpitalu

Komentarz omawia problematykę sporządzania testamentu przez pacjenta przebywającego w szpitalu. W artykule wskazano możliwość sporządzenia testamentu w formie: testamentu własnoręcznego, aktu notarialnego oraz testamentu allograficznego. Przedstawiono także przesłanki zastosowania testamentu ustnego. Opisano również zdolność testowania i wpływ zaburzeń czynności psychicznych na ważność testamentu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX