Partyk Tomasz, Test bezstronności (niezawisłości) sędziego w praktyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Test bezstronności (niezawisłości) sędziego w praktyce

Niniejszy komentarz praktyczny odnosi się do instytucji testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Test ten pozwala na weryfikację, czy sędzia spełnia wymogi niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu. Komentarz obejmuje kwestie związane z kręgiem podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o przeprowadzenie testu, przedmiot wniosku, wymogi formalne wniosku oraz zarys postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX