Lewandowski Tomasz, Terytorialne i obwodowe komisje wyborcze

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Nieaktualny
Autor:

Terytorialne i obwodowe komisje wyborcze

W komentarzu praktycznym omówiono zagadnienia związane z powoływaniem i funkcjonowaniem komisji wyborczych – terytorialnych oraz obwodowych. W publikacji szczególną uwagę zwrócono na stanowisko doktryny, starając się wyjaśnić mogące się pojawić w praktyce wątpliwości i problemy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX