Krywan Tomasz, Terminy zwrotu podatku od towarów i usług

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Terminy zwrotu podatku od towarów i usług

W określonych przepisami przypadkach podatnicy mogą wykazywać VAT (w szczególności nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym) do zwrotu na rachunek bankowy. Termin zwrotu podatku wynosi – zależnie od okoliczności konkretnego przypadku – 15, 25, 40, 60 lub 180 dni (z zastrzeżeniem szczególnych przypadków zwrotu określonych przepisami wykonawczymi). W niniejszym komentarzu wskazane zostaną terminy obowiązujące w różnych okolicznościach zwrotu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX