Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Terminy przedawnienia

Ustawodawca wprowadził instytucję przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Upływ terminu przedawnienia powoduje, że roszczenie nie może być dochodzone przed sądem, chyba że dłużnik zrzeknie się zarzutu przedawnienia. Strony stosunku pracy nie mogą skrócić ani wydłużyć terminów przedawnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?