Makowski Marcin, Terminy prawa administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego według specustawy koronawirusowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Terminy prawa administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego według specustawy koronawirusowej

Regulacje prawne związane z walką z epidemią koronawriusa w znaczący sposób wpływają na postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne przez wstrzymanie rozpoczęcia oraz zawieszenie biegu terminów prawa materialnego i proceduralnego. Ma to znaczący wpływ na pracę i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access