Terminy i procedura wdrożenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych - OpenLEX

Miąsek Magdalena, Terminy i procedura wdrożenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Terminy i procedura wdrożenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych niezależnie od ilości osób zatrudnionych weszły w reżim ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dniem 1 stycznia 2021 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX