Naworski Jerzy Paweł, Termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy zajmującego się handlem o zapłatę ceny za sprzedaną wierzytelność

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy zajmującego się handlem o zapłatę ceny za sprzedaną wierzytelność

Przedmiotem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy hipoteza art. 554 in principio ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny obejmuje sprzedaż wierzytelności przez przedsiębiorcę zajmującego się handlem towarami lub energią. Wbrew pozorom problem jest skomplikowany, o czym świadczą poddane analizie orzeczenia sądów niższych instancji, udzielające na to pytanie przeczącej odpowiedzi. Rozważania zawierają ich krytyczną ocenę oraz uzasadnienie tezy, że sprzedaż wierzytelności powstałej w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę-sprzedawcę działalnością gospodarczą jest dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy w ujęciu art. 554 in principio k.c., a zatem roszczenie o zapłatę ceny z tego tytułu przedawnia się w terminie dwóch lat.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX