Telepraca - forma elastycznego zatrudnienia - OpenLEX

Nowicka Małgorzata, Telepraca - forma elastycznego zatrudnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Telepraca - forma elastycznego zatrudnienia

Komentarz przedstawia jeden ze sposobów zatrudniania pracowników, jakim jest telepraca. Opisuje nowe uregulowania jakie zostały wprowadzone do kodeksu pracy. Wskazuje podstawę prawną, zasady zatrudniania w tej formie pracowników. Wymienia obowiązki oraz uprawnienia pracodawcy i pracownika w ramach tego stosunku pracy obrazując je licznymi, praktycznymi przykładami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?