Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Teleporady w POZ - jak prawidłowo realizować obowiązek?

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie realizacji porad lekarskich udzielanych w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Wskazano w nim, jak należy zorganizować proces udzielania tego typu porad, w tym wyjaśniono, jaki czas placówka musi przeznaczyć na porady udzielane na odległość oraz jak poinformować pacjenta o zasadach udzielania takich porad.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?