Technicy farmaceutyczni w aptece - OpenLEX

Kondrat Mariusz, Technicy farmaceutyczni w aptece

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 15 kwietnia 2021 r.
Autor:

Technicy farmaceutyczni w aptece

Komentarz omawia zagadnienia związane z zakresem uprawnień i obowiązków techników farmaceutycznych zatrudnionych zarówno w aptekach ogólnodostępnych, jak i w punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego. W szczególności przedstawia ograniczenia i wyłączenia w ramach czynności fachowych, które technik farmaceutyczny ma prawo wykonywać, oraz najważniejsze założenia legislacyjne odnośnie do jego szkolenia zawodowego i odbywanej w aptekach praktyki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?