Bodziony Michał, Stępień Robert, Tarcza antykryzysowa – zasady i ocena rozwiązań dla przedsiębiorców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Tarcza antykryzysowa – zasady i ocena rozwiązań dla przedsiębiorców

W dniu 31 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. „tarcza antykryzysowa”. Zostało w niej przewidzianych kilka rozwiązań dla przedsiębiorców, mających na celu złagodzenie skutków kryzysu związanego z szerzeniem się koronawirusa. Poniżej omawiamy zwięźle poszczególne rozwiązania, dokonujemy oceny ich skuteczności oraz wskazujemy na praktyczne aspekty i problemy związane z ich stosowaniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX