Tarcza antykryzysowa w ochronie zdrowia - OpenLEX

Zimna Tamara, Tarcza antykryzysowa w ochronie zdrowia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Tarcza antykryzysowa w ochronie zdrowia

W dniu 31.03.2020 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawę z 31.03.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – dalej z.u.s.o.z., wchodzącą w skład tzw. Tarczy antykryzysowej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w Polsce. Ustawa z 31.03.2020 r. modyfikuje funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, zmieniając 14 różnych ustaw okołozdrowotnych. W uzasadnieniu projektu ustawy z 31.03.2020 r. COVID-19 zaliczono do nowej kategorii – tzw. chorób zakaźnych wywołujących sytuacje kryzysowe, ponieważ zagrożenie dla zdrowia publicznego przez nie wywołane ma w mniejszym stopniu charakter indywidualnego ryzyka klinicznego związanego z chorobą, a w większym zaś stopniu wynika z możliwego przeciążenia systemu ochrony zdrowia liczbą zachorowań i związanych z tym utrudnień w dostępie do świadczeń zdrowotnych, w tym również wynikających z obciążenia i dezorganizacji funkcjonowania przychodni i szpitali przez pacjentów wykazujących zwykłe objawy o charakterze grypowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX