Zawadzka-Filipczyk Paulina, Tarcza antykryzysowa 4.0 - rozwiązania dla pracodawców i pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Tarcza antykryzysowa 4.0 - rozwiązania dla pracodawców i pracowników

Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., zawiera szereg rozwiązań, które mają wspomóc pracodawców i ochronić miejsca pracy.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access