Mania Marcin Jan, Tarcza antykryzysowa 3.0 - a postępowanie egzekucyjne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Tarcza antykryzysowa 3.0 - a postępowanie egzekucyjne

1.Wprowadzenie

Podpisana przez Prezydenta ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: tarcza 3.0) jest już kolejnym pakietem ustaw zmierzających do przeciwdziałania skutkom epidemii. Wprowadza ona szereg unormowań mających wpływ na bardzo szerokie spektrum materii. Niniejszy komentarz praktyczny skoncentruje się na zmianach dotyczących postępowania egzekucyjnego, a mianowicie odnoszących się doegzekucji z nieruchomości, wynagrodzenia za pracę oraz sposobu przyznawania środków z funduszu alimentacyjnego.

2.Zmiany w egzekucji z nieruchomości

2.1.Ograniczenie egzekucji z nieruchomości

Potrzebę wprowadzenia zmian do egzekucji z nieruchomości Ministerstwo Sprawiedliwości sygnalizowało już od wielu miesięcy. Stąd też rozwiązania zawarte w uchwalonej tarczy 3.0, a wcześniej w jej projekcie, nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem.

I tak według założeń zawartych w tarczy 3.0 do ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), dodaje art. 9521, który odnosi się do przeprowadzenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX