Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Tarcza antykryzysowa 2.0 w pomocy społecznej

Komentarz zawiera praktyczne rozwiązania i wskazówki dotyczące wybranych regulacji przyjętych w ustawie z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. Tarcza 2.0, zmieniających m.in. ustawę z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dalej u.COVID-19. W komentarzu zostaną omówione zagadnienia dotyczące: wydawania decyzji o zwolnieniu z odpłatności uczestników środowiskowego domu samopomocy (ŚDS) za okres zawieszenia działalności; umożliwienia przeniesienia pracownika samorządowego do danej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej; obniżenia wynagrodzenia (świadczenia z umowy cywilnoprawnej) w związku z COVID-19 jako utrata dochodu w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz doprecyzowania zasad przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych w pomocy społecznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?