Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Tarcza antykryzysowa 2.0 - szczególne instrumenty wsparcia dla podmiotów leczniczych w walce z SARS-CoV-2

Przyjęta przez Sejm 9.04.2020 r. ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: ustawa o wsparciu w związku z koronawirusem), poza wieloma rozwiązaniami pomocowymi dla przedsiębiorców wprowadza również uregulowania mające stanowić wsparcie dla służby zdrowia, w tym instrumenty pozwalające na usprawnienie pracy placówek medycznych. Obejmują one m.in.:

1)

wsparcie w ramach Funduszu Szerokopasmowego wyposażenia placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej (celem ograniczenia konieczności fizycznych kontaktów pacjentów z lekarzami);

2)

wyposażenie osób ze szczególnych grup społecznych (osoby starsze, osoby niepełnosprawne) w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności (w tym korzystanie z usług ochrony zdrowia) w sposób zdalny;

3)

zachowanie uprawnień niezbędnych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników jednostek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?