Mierzwińska-Lorencka Joanna, Tarcza 4.0 – zmiany w procedurze karnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Tarcza 4.0 – zmiany w procedurze karnej

Komentarz opisuje zmiany w zakresie postępowania karnego, jakie zostały wprowadzone po wejściu w życie ustawy o z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które w zamierzeniu ustawodawcy uwzględniają rozwój techniczny wpływający na upowszechnianie rozwiązań służących porozumiewaniu się na odległość oraz potrzeb w zakresie przyspieszenia postępowania, służą zmniejszeniu uciążliwości dla jego uczestników i ograniczeniu ryzyka zwązanego ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego. Nowelizacją objęto m.in. przepisy dotyczące posiedzeń w przedmiocie tymczasowego aresztowania, a także regulacje dotyczące ogłaszania i doręczania postanowień i zarządzeń. Wzorem uchwalonych w tarczy 3.0 i obowiązujących od 16 maja 2020 r. tzw. „e-rozpraw” w sprawach z zakresu prawa cywilnego, tarcza 4.0 przewiduje wprowadzenie analogicznych rozwiązań także w procedurze karnej. Te ostatnie, z punktu widzenia prawa do obrony, budzą liczne wątpliwości i kontrowersje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX