Tarcza 4.0 – wsparcie dla publicznych podmiotów leczniczych - OpenLEX

Twarowski Adam, Tarcza 4.0 – wsparcie dla publicznych podmiotów leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Tarcza 4.0 – wsparcie dla publicznych podmiotów leczniczych

Z dniem 24.06.2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – dalej u.d.o.k.b. (tzw. Tarcza 4.0). Jest to kolejna regulacja prawna mająca na celu wdrożenie szczególnych rozwiązań prawnych służących zmniejszeniu skutków finansowych, wynikających z trwającej pandemii choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonych w związku z tym ograniczeń działania wielu podmiotów prawnych. Podstawowy zakres regulacji jest skierowany do przedsiębiorców, jednak część regulacji może mieć zastosowanie w przypadku innych podmiotów prawa (pracodawców), w tym podmiotów leczniczych. Możliwe do wykorzystania przez podmioty lecznicze (w szczególności funkcjonujące w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – SPZOZ lub jednostki budżetowej) rozwiązania wchodzące w skład Tarczy 4.0 dotyczą m.in. możliwości obniżenia wymiaru czasu pracownika i jego wynagrodzenia, przestoju ekonomicznego, skierowania na urlop, ograniczenia wysokości odpraw, zmian w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX