Kamieński Grzegorz, Tarcza 3.0 - rozwiązania prawne dla pełnomocników i sędziów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Tarcza 3.0 - rozwiązania prawne dla pełnomocników i sędziów

Ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z jej późniejszymi nowelizacjami, ustawodawca uregulował najważniejsze kwestie umożliwiające podejmowanie działań minimalizujących społeczne i gospodarcze skutki epidemii COVID-19.

Ustawą z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dokonano szeregu zmian mających na celu zapobiec negatywnych skutkom pandemii. Zmiany te są istotne dla przedstawicieli zawodów prawniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX