Kamieński Grzegorz, Tarcza 3.0 - rozwiązania prawne dla pełnomocników i sędziów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Tarcza 3.0 - rozwiązania prawne dla pełnomocników i sędziów

Ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) wraz z jej późniejszymi nowelizacjami (Dz.U. z 2020 r, poz. 567, 568 i 695), ustawodawca uregulował najważniejsze kwestie umożliwiające podejmowanie działań minimalizujących społeczne i gospodarcze skutki epidemii COVID-19.

Ustawą z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875) dokonano szeregu zmian mających na celu zapobiec negatywnych skutkom pandemii. Zmiany te są istotne dla przedstawicieli zawodów prawniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy