Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego - OpenLEX

Małkiewicz Ryszard, Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 3 maja 2019 r.
Autor:

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Instytucja zawodów zaufania publicznego stanowi jeden z elementów europejskiej kultury prawnej. Osoby wykonujące zawód zaufania publicznego zobowiązane są do zachowania szczególnej staranności w świadczeniu usług. Wykonywanie tych zawodów wiąże się między innymi z obowiązkiem do zachowania tajemnicy zawodowej. Adwokaci, lekarze, pielęgniarki, radcowie prawni, czy doradcy podatkowi na jej mocy zobowiązani są do nieujawniania informacji poufnych, pozyskanych w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Osoby te ujawniając informacje objęte tajemnicą zawodową narażają się na odpowiedzialność dyscyplinarną (w ramach samorządu zawodowego), cywilną, a nawet karną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX