Tajemnica zawodowa adwokatów i radców prawnych - OpenLEX

Rusinek Michał, Tajemnica zawodowa adwokatów i radców prawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Tajemnica zawodowa adwokatów i radców prawnych

Komentarz dotyczy tez zawartych w postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, którym, po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez radcę prawnego, uchylono decyzję sądu I instancji o zezwoleniu na przesłuchanie go przez prokuratora na okoliczności objęte tajemnicą radcowską. W uzasadnieniu postanowienia Sąd Apelacyjny poddaje interpretacji treść art. 180 § 2 k.p.k. wywodząc warunki, od których zależy dopuszczalność zwolnienia radcy prawnego z tajemnicy zawodowej dla potrzeb przesłuchania go w postępowaniu karnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX