Tajemnica zawodowa a doradztwo podatkowe - OpenLEX

Malinowski Dariusz M., Tajemnica zawodowa a doradztwo podatkowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Tajemnica zawodowa a doradztwo podatkowe

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez doradcę podatkowego wynika z norm ustawowych, a dodatkowo regulują tę materię przepisy wewnętrzne samorządu. Niestety, regulacje prawnokarne w tej kwestii nie zapewniają ochrony tajemnicy adekwatnej do ochrony przewidzianej dla innych grup zawodowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX