Marciniak Jarosław, Tajemnica wynagrodzeń - obowiązki pracodawcy i pracownika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 września 2019 r.
Autor:

Tajemnica wynagrodzeń - obowiązki pracodawcy i pracownika

Wynagrodzenia pracowników zaliczają się do kwestii najbardziej interesujących, wzbudzających emocje, a przy tym dość kontrowersyjnych. Lata transformacji gospodarczej przyniosły wiele zmian w zakresie podejścia do indywidualnych wynagrodzeń. Poza tym znaczenie wynagrodzeń w relacjach pracownik–pracodawca jest, oprócz samego nawiązania stosunku pracy, największe. To właśnie elementy płacowe są w większości polskich firm najważniejszym elementem oddziaływania pracodawcy na pracowników. Z kolei informacje – zarówno te oficjalne, jak i nieoficjalne – „o płacach” (lub ich brak) powodują liczne problemy i nieporozumienia. Duże wątpliwości wzbudza również kwestia poufności wynagrodzeń. Jeszcze kilkanaście lat temu w wielu firmach i instytucjach przeciętny pracownik, podpisując odbiór wypłaty, bez problemu mógł sprawdzić, ile zarabiają jego koledzy, a ile dostaje kierownik. Dzisiaj z różnych przyczyn jest to niemożliwe, niewskazane, a czasem zabronione. Czy tak być powinno?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX