Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 listopada 2019 r.
Autor:

Tajemnica skarbowa w Ordynacji podatkowej

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu tajemnicy skarbowej. Autor omawia w nim m.in. zakres przedmiotowy tajemnicy skarbowej, podmioty obowiązane do jej przestrzegania, zasady dostępu do informacji bankowej oraz informacji w sprawach porozumień dotyczących cen transakcyjnych, zasady przechowywania informacji stanowiących tajemnicę bankową, udostępniania akt objętych tajemnicą oraz przepisy karne przewidujące sankcje karne za naruszenie tajemnicy skarbowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?